Bayburt Haberlerim

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Şirketlere sarsıntı vergisi geliyor! 22 bin mükellefi kapsıyor

Şirketlere sarsıntı vergisi geliyor! 22 bin mükellefi kapsıyor

SoleKinG SoleKinG -
10 0

Kamu alacaklarının yine yapılandırılmasına ait Kanun Teklifi Meclis Genel Konseyi’nde ele alınıyor.

Teklife, depremzedelerin acil gereksinimlerinin karşılanması ve bölgenin tekrar inşası emeliyle kurumlardan tek seferlik ek vergi alınmasına ait husus eklendi.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum yararından indirim konusu yapılan istisna ve indirim fiyatları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, periyot karı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna yararlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden sarsıntıdan etkilenen 11 vilayet ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri muaf tutulacak.

Hesaplanacak ve bu verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin ödeme mühleti içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan kelam konusu vergi, sarfiyat ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, süreksiz vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

Söz konusu verginin, birinci taksiti kurumlar vergisi ödeme mühleti içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Tam mükellef kurumlardan elde edilen risturn istisnası, bağış ve yardımlar üzere birtakım istisna ve indirimler kapsam dışında tutulacak ve ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek.

ELİTAŞ: EK VERGİ İHDAS EDİLMİŞTİR

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Genel Heyette görüşülmekte olan 2/4901 temel numaralı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilen 10 uncu hususuna eklenen (27) numaralı fıkra kararı ile ek vergi ihdas edilmiştir.

Asrın felaketi olan milletçe hepimizi derin kedere sokan sarsıntı afeti sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen koşulların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil muhtaçlıklarının karşılanması ve bölgenin yine inşasına kaynak sağlamak hedefiyle tek seferlik ek vergi ihdas edilmiştir.”

TEKLİFE EKLENEN ÖBÜR MADDELER 

Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin oluşturduğu tesirler dikkate alınarak Vergi Metot Kanunu kapsamında yapılacak müracaatların ve ödenecek taksitlerin müddetleri birer ay uzatılacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen vilayetlerdeki dairelere borçlu olanlar, zorlayan sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar başvuracak ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen müddet ve biçimde yapacak.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu yahut anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, patronlar tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut fiyat, prim, ikramiye üzere ödemelerine ek olarak yapılan birebir yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime temel kara dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet hedefiyle bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Ferdî Emeklilik Sistemi’nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına patronlarca yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Bu halde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme dokümanı aranmayacak.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yöntem Kanunu kararlarına nazaran tutulması, koruması ve ibrazı mecburi olan defter ve dokümanları zelzelede zayi olan mükelleflerin, zayi dokümanı için yetkili mahkemeye müracaat mühleti 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılacak. Bu evrakın vilayet yahut ilçe yönetim konseylerinden alınabilmesine imkan sağlanacak. Yeni defter açılışları kolaylaştırılacak ve yeni defterlerin tasdiki süreçlerinde noter harcı ve noterlik fiyatı alınmayacak.

Deprem nedeniyle zorlayıcı sebep hali ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren şahıslarla iktisadi ve ticari bağı bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle kuşkulu alacak karşılığı ayrılması ile ilgili koşullar hafifletilecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin sarsıntı nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri süreçlerde, 31 Temmuz 2023’e kadar harç ve bu süreçlere bağlı fiyat ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan fiyatı alınmayacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde sarsıntıdan ziyan gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak için 31 Temmuz 2023’e kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname süreçlerinden harç ile sicil gazetesi ilan fiyatı alınmayacak.

Depremde yıkılan yahut ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ait vergi ve katkı hisseleri ile varsa bu alacaklara ait feri alacakları terkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Kaynak: Haber7

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir